machy9312 6/19/2023 4:25:07 PM

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2023 MÔN VĂN CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 1 


 


I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 


Đọc đoạn trích: 


Không có gì tự đến đâu con. 


Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa


Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa.


Mùa bội thu phải một nắng hai sương,


Không có gì tự đến dẫu bình thường.


Phải bằng cả bàn tay và nghị lực 


Như con chim suốt ngày chọn hạt, 


Năm tháng bao dung, khắc nghiệt lạ kỳ.


Dẫu bây giờ cha mẹ đôi khi,


Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi. 


Có roi vọt khi con hư và có lỗi 


Thương yêu con, đâu đồng nghĩa với nuông chiều! 


Đường con đi dài rộng biết bao nhiêu. 


Năm tháng nụ xanh giữ cây vươn thẳng,


Trời xanh đó nhưng chẳng bao giờ lặng,


Chỉ có con mới nâng nổi chính mình 


(Không có gì tự đến đâu con, Nguyễn Đăng Tấn, Lời ru vầng trăng, NXB Lao Động, 2000, Tr 42)


Trả lời các câu hỏi sau: 


Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?


Câu 2. Chỉ ra những hình ảnh cho thấy “không có gì tự đến” trong đoạn thơ:


Không có gì tự đến đâu con. 


Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa 


Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa. 


Mùa bội thu phải một nắng hai sương, 


Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong đoạn thơ


Không có gì tự đến dẫu bình thường. 


Phải bằng cả bàn tay và nghị lực 


Như con chim suốt ngày chọn hạt, 


Câu 4. Nội dung những dòng thơ sau có ý nghĩa gì đối với anh/chị?


Đường con đi dài rộng biết bao nhiêu. 


Năm tháng nụ xanh giữ cây vươn thẳng, 


Trời cao đó nhưng chẳng bao giờ lặng,


 


II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 


Câu 1 (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình  bày suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết phải biết tự khẳng định mình.


Câu 2 (5,0 điểm) …“Không một phút nghỉ tay nghỉ mắt, phải phá luôn vòng vây thứ hai và đổi luôn chiến  thuật. Ông lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá. Ông đã thuộc quy luật phục kích  của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này. Vòng đầu vừa rồi, nó mở ra năm cửa trận, có bốn cửa tử một cửa sinh, cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông. Vòng thứ hai này tăng thêm nhiều cửa tử  để đánh lừa con thuyền vào, và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn. Cưỡi lên thác  Sông Đà, phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ. Dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên  sông đá. Nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò ghì cương lái, bám chắc lấy  luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy.  Bốn năm bọn thủy quân cửa ải nước bên bờ trái liền xô ra định níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa  tử. Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này, đứa thì ông tránh mà rảo bơi chèo lên, đứa thì ông đè sấn lên  mà chặt đôi ra để mở đường tiến. Những luồng tử đã bỏ hết lại sau thuyền. Chỉ còn vẳng reo  tiếng hò của sóng thác luồng sinh. Chúng vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dầu cái thằng đá  tướng đứng chiến ở cửa vào đã tiu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng thua cái thuyền đã đánh  trúng vào cửa sinh nó trấn lấy. Còn một trùng vây thứ ba nữa. Ít cửa hơn, bên phải bên trái đều  là luồng chết cả. Cái luồng sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Cứ  phóng thẳng thuyền, chọc thủng cửa giữa đó. Thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép. Vút,  vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng, thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi  nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được. Thế là hết thác. Dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh. Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ. Sông nước lại thanh bình. Đêm ấy  nhà đò đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá anh vũ cá dầm xanh, về  những cái hầm cá hang cá mùa khô nổ những tiếng to như mìn bộc phá rồi cá túa ra đầy tràn  ruộng. Cũng chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ  tướng dữ quân tợn vừa rồi”... (Trích Người lái đò Sông Đà, Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo  dục Việt Nam, 2020, Tr.189-190)


Anh /Chị hãy phân tích đoạn trích trên; từ đó, nhận xét nét phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân được thể hiện trong đoạn trích.


 


---HẾT---