hoangbaolong1512 8/6/2023 1:31:55 PM

Con ngan là con gì? Con vịt xiêm có phải con ngang không?