akirabaolcb520 6/19/2023 4:20:14 PM

1.1 Đọc hiểu


Đọc đoạn trích: 


Chính mẹ đẻ anh hùng và truyền thuyết


Từ túp lều lợp lá lợp tranh


Cắt cuống nhau bằng lưỡi liềm


Bàn chân thô quanh năm bùn lấm 


Chưa một lần ướm qua sử sách


Tập con bước bị vào ca dao tục ngữ


Dù uống nước đâu lòng vẫn nhớ nguồn


Thương từ cái kiến con ong


Tím ruột bầm gan thù bọn ác


Dân tộc tôi khi đứng dậy làm người


Là đứng theo dáng mẹ


Đòn gánh tre chín dạn hai vai


Mùa hạ gió Lào quăng quật


Mùa đông sắp se gió bấc


Dân tộc tôi khi đứng dậy làm người


Mồ hôi vã một trời sao


Trên đất trời sao nặn hóa thành


Muôn mặt nước chảy âm thầm chảy dọc thời gian


 


Thực hiện các yêu cầu sau:


Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn trích


Câu 2: Chỉ ra những từ diễn tả đời sống nghèo khó vất vả của người mẹ trong đoạn thơ "Chính mẹ đẻ anh hùng và truyền thuyết/ Từ túp lều lợp lá lợp tranh/ Cắt cuống nhau bằng lưỡi liềm/ Bàn chân thô quanh năm bùn lấm/ Chưa một lần ướm qua sử sách".


Câu 3: Nêu nội dung của hai dòng thơ: "Tập con bước vịn vào ca dao tục ngữ/ Dù uống nước đâu lòng vẫn nhớ nguồn"


Câu 4: Nhận xét về hình ảnh dân tộc Việt Nam được thể hiện trong đoạn trích 


 


1.2 Làm văn


Câu 1: Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh của tinh thần vượt khó trong cuộc sống.


Câu 2: Trong Việt Bắc nhà thơ Tố Hữu viết:


Ta về mình có nhớ ta


Ta về ta nhớ những hoa cùng người


Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi


Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng


Ngày xuân mơ nở trắng rừng


Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang


Ve kêu rừng phách đổ vàng


Nhớ cô em gái hái măng một mình


Rừng thu trăng gọi hòa bình


Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung


 


Anh chị hãy phân tích đoạn trích trên, từ đó nhận xét về lẽ sống ân tình được thể hiện trong đoạn trích.


Câu Hỏi Liên Quan